İşveren Sorumluluk Sigortası

İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları ile ilgili olarak işverenden talep edilebilecek zarar ziyan ve tazminat talepleri neticesinde hukuken ödemekle yükümlü olacağınız tazminatı poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin eder. Ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de ödenir.

  • Servisle nakil esnasında kazalar,
  • Seyahatler esnasında karşılaşılabilecek kazalar,
  • Meslek hastalıkları teminat kapsamına eklenebilir.