Tekne Sigortaları

Yat Sigortası: Özel veya ticari amaçla kullanılan yatların denizde, bağlama yerlerinde, marinada veya çekek yerlerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence sağlar. İsteğe bağlı olarak;  üçüncü şahıslara karşı verilen zararlardan doğan sorumluluklar, kişisel eşya, makine hasarları (kapsamı genişletilmiş), harp ve grev gibi riskler için de ek teminatlar sağlar.

Tekne Gövde ve Makine Sigortası: Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan teknelere deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma risklerine;  denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem risklerine; rıhtım ve liman tesislerinde kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasar; kaptan ve gemi personelinin kusuru sonucu meydana gelecek zarar; şaftların kırılması, kazanların patlaması, gizli kusur sonucu oluşan hasar risklerine karşı güvence sunar. 

Dilerseniz isteğe bağlı olarak;  çarpışma/çatışmadan kaynaklanan yasal sorumlulukların oluşması, harp, grev, terör, kötü niyetli hareketler vb. riskler için ek teminatlar sunar.

Tekne/Yat İnşa Sigortası: Yeni inşa edilen teknelerin imalat sürecinde, kızağa konma öncesinde, esnasında ve denize indirilmesinde oluşabilecek hasarlar ile donatana teslim ve seyir sırasındaki riskler karşısında güvence sağlar. İsteğe bağlı olarak;  deprem, volkanik riskler, savaş, grev, kargaşa, halk hareketlerine bağlı hasarlarda ek teminatlar sunar. 

Marina/Çekek Yeri İşletmecisi Yasal Sorumluluk Sigortası: Üçüncü şahıslara ait kotra, yat, yelkenli vb. su araçlarının, işletmenin ticari faaliyetlerinden dolayı maddi zarara uğraması halinde ki yasal sorumluluğu teminat altına alınır.

Gemi Onarımcısı Yasal Sorumluluk Sigortası: Tersanede bulunan üçüncü şahıslara ait gemi, tekne, yat vb. su araçlarının tamir, tadilat, bakım, servis, montaj vb. sürecindeki olası fiziki zararlarından kaynaklanacak hukuki sorumluluklar teminat altına alınır.