3. Şahıs Sorumluluk Sigortası

Sigortalı olarak sizi sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucu, üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının tehlikede olması; üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri neticesinde hukuken ödemekle yükümlü olacağınız tazminatı poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin eder.